Logo
Logo

Bli medlem i Aulumni 2022

Aulumni är Astronomisk Ungdoms alumniförening, med syfte att vara ett socialt nätverk för tidigare ideellt aktiva förbundsmedlemmar samt bevara kunskap inom och stödja Astronomisk Ungdom. Målgruppen för Aulumni är tidigare ideellt aktiva medlemmar i Astronomisk Ungdom, med tonvikt på individer 26 år och äldre.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2022. Du ansluts också till förbundet Astronomisk Ungdom.