Logo
Logo

Bli medlem i BLAST 2024

Blackebergs Astronomiförening är en av de äldsta föreningarna på Blackebergs Gymnasium. Sedan tidigt 80-tal har vi haft som syfte att främja astronomi- och rymdfartsintresset hos elever på skolan. Tillsammans med andra gymnasieskolor i Stockholm, eller själva, anordnar vi aktiviteter i form av föreläsningar, studiebesök, stjärnskådning med skolans teleskop m.m. Medlemskap är gratis – kom och gå som du vill…

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till förbundet Astronomisk Ungdom.