Logo
Logo

Bli medlem i Nova Stella 2024

Nova Stella är Astronomisk Ungdoms lokalförening i Lund. Vår vision är att främja astronomi- och rymdintresset hos alla oavsett ålder, men främst med fokus på ungdomar mellan 6-25 år. Vi håller populärvetenskapliga föreläsningar, workshops, utflykter, aktiviteter och mycket mer.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till förbundet Astronomisk Ungdom.