Logo
Logo

Bli medlem i Uraniborgs Unga 2024

En lokalförening i Landskrona vars syfte är att hålla Tycho Brahe's minne levande och väcka intresse för astronomi hos ungdomar

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till förbundet Astronomisk Ungdom.