Logo
Logo

Bli medlem i Astronomisk Ungdoms Riksförening 2024

Astronomisk Ungdoms Riksförening är en uppsamlingsförening för alla medlemmar som inte har en befintlig lokalförening i sin geografiska närhet.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till förbundet Astronomisk Ungdom.